Abdullah, Mohd Zahari, Faculty of Applied Sciences, Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang, Malaysia